Ģimenēm-ar-trim-vai-vairāk-bērniem-piešķirs-daudzbērnu-ģimeņu-statusu