Izveidos-2267-jaunas-vietas-bērnudārzos-visā-Latvijā