Pētījums-Trešā-daļa-Latvijas-iedzīvotāju-atbalsta-bērnu-fizisku-sodīšanu